El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenció dels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

 Termini d'inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 3 de març de 2017

Més informació a proves de juny 2017

Amb el programa PARLA3 de terceres llengües podràs impulsar el teu futur professional acreditant els teus coneixements d'una tercera llengua. Més informació

Go to top