CONVOCATORIA ORDINARIA PROVES CERTIFICATS 2021NOMÉS PER L'ALUMNAT LLIURE

El Departament d'Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenciódels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

Podeu consultar-ne tota la informació aquí.

  • Inscripció: del 27 de febrer (a partir de les 9 h) al 3 de març de 2023 (a les 23.59 h) (període tancat)
  • Pagament de la taxa o del preu públic: fins al 6 de març de 2023 (abans de les 22 h) (període tancat)
  • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 14 de març de 2023 (període tancat)
  • Data límit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2023 (període tancat)
  • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos fins al 28 de març de 2023 (període tancat)
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

No ho dubtis i certifica els teus coneixements!