Certificats d'idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI. Convocatòria ordinària

CONVOCATORIA ORDINARIA PROVES CERTIFICATS 2021

NOMÉS PER L'ALUMNAT LLIURE

El Departament d'Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l'obtenciódels següents certificats de diversos idiomes:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

De l'1 al 5 de març pots inscriure't a les proves oficials de llengües estrangeres de les EOI.

No ho dubtis i certifica els teus coneixements! Trobareu tota la info i us podeu inscriure aquí.