En data de 20 d'abril de 2020, el Departament d'Educació ha fet públiques les Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluaciódels alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial davant la prolongació del període de confinament pel Covid19, de les quals s'extreuen les següents informacions rellevants:

El curs 2019/20 es regeix segons el previst al calendari escolar, que es manté, adaptan-lo al nostre centre amb la finalització de l'activitat lectiva online el 2 de juny en lloc de la data inicialment prevista.

El procés d'avaluació per a tots els idiomes i nivells ha d’haver acabat no més tard del 19 de juny, i les qualificacions de final de curs  es publicaran el 23 de juny en aquest web.

A efectes d'avaluació, els continguts impartits des del 14 d'abril i fins a final de curs es tindran en compte únicament a efectes de consolidació, i en cap cas s'utilitzaran per a penalitzar l'alumne/a.  

Tot l'alumnat de tots els nivells serà avaluat de manera contínuada si reuneixen els requisits mínims.

En els cursos de certificat, la promoció comportarà l'obtenció del certificat corresponent (B1 i B2).  Si més endavant les mesures de desconfinament decretades per les autoritats sanitàries permetessin les proves de certificació presencials, us n’informaríem.

Us animem a continuar treballant i que consulteu la informació detallada sobre els criteris i opcions possibles d'avaluació del vostre idioma i nivell a traves de l'espai Moodle del vostre curs, que gestiona directament la vostra professora.

Esperant que estigueu bé de salut i que treballeu amb ànim i il.lusió durant aquest tram final de curs. 

AVALUACIO_EXCEPCIONAL_CURS_2019-2020__EOI_SALOU.pdf

Avaluacio-final-FP.pdf 

INFORMACIÓ ACTUALITZADA (11 DE MAIG DE 2020)