IMPORTANT:

A causa de la pandèmia causada per la covid-19 i davant la impossibilitat de garantir en condicions de seguretat el desenvolupament de les proves ordinàries regulades a la Resolució EDU/2389/2019, aquestes queden anul·lades.

L'alumnat oficial serà avaluat segons els criteris d'avaluació establerts pel nostre centre.