puzzle-1019769 640ORGANITZACIÓ DEL CURS 2021-2022 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

El curs començarà  de manera presencial, seguint l'horari establert al web per cada idioma, nivell i curs. 

Les sessions i la modalitat es podrien veure modificades,  en cas que les mesures del Departament d’Educació i del Departament de Salut així  ho indiquessin.

Estem actualitzant el Pla de Funcionament de Centre.

Podeu consultar el pla d'obertura de centre simplificat (pent d'aprovació) aquí.

Les classes començaran el 27 de setembre (grups A) 28 de setembre (grups B).