Un cop acabat el procés ordinari de matriculació us comuniquem que han quedat places vacants als següents idiomes i nivells:

 

Anglès:  Hi ha vacants al grups 4-17A i 5-17 B. Per fer la matrícula caldrà aportar acreditació del nivell corresponent.

Per més informació llegiu atentament aquesta informació

 

Francès Hi ha vacants als grups de primer, segon i tercer. 

blackboard

 

Rus:   Hi ha vacants als grups de primer A i segon.

 

Documentació que cal aportar:

DNI (original i còpia)
Carnet de família nombrosa o monoparental, si escau (original i còpia)

Documentació acreditativa del nivell (papereta curs anterior EOI, certificat Cambridge, etc).

***En cas que no pugueu venir personalment, podeu autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent:
Documentació necessària per a la matrícula
Autorització de la persona interessada
Fotocòpia i DNI d'ambdues persones 

Go to top