Un cop acabat el procés ordinari de matriculació us comuniquem que han quedat places vacants als següents idiomes i nivells:

 

Anglès: segon, quart i cinquè: Caldrà aportar acreditació del nivell corresponent. Veure taula d'exempcions

Francès Primer, segon i tercer. 

blackboard

Rus:  Primer i segon

 

IMPORTANT

 

TEST DE NIVELL DE FRANCÈS I MATRÍCULA: Dimarts 24 d'octubre a les 19.00h. (Confirmació prèvia)

TEST DE NIVELL DE RUS I MATRÍCULA: Dimarts 24 d'octubre a les 14.50h. (Confirmació prèvia)

 

Documentació que cal aportar:

DNI (original i còpia)
Carnet de família nombrosa o monoparental, si escau (original i còpia)

Documentació acreditativa del nivell (papereta curs anterior EOI, certificat Cambridge, etc).

***En cas que no pugueu venir personalment, podeu autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent:
Documentació necessària per a la matrícula
Autorització de la persona interessada
Fotocòpia i DNI d'ambdues persones 

Go to top