Podeu consultar les dates dels exàmens finals 19/20 clicant aqui:  examens_proves_finals_juny_2019-20.pdf

 

Molt important: Els dispositius electrònics quedan totalment prohibits durant el desenvolupament de les proves. En cas que es contravingui aquesta norma, la prova del candidat corresponent quedarà anul·lada.

Els resultats es faran públics segons el calendari següent:

 

 PRIMER, SEGON I QUART

Els resultats estaran disponibles a la web a partir del 21 juny:

Alumnes oficials: Per accedir als resultats via internet heu d'anar a:Accés restringit alumnat/professorat (menú lateral esquerra)USUARI heu d'introduir la vostra data de naixement  00/00/0000  i a  CONTRASENYA el vostre NIE o DNI (sense lletra).

 

CERTIFICAT INTERMEDI I AVANÇAT

Els resultats de certificat intermedi i avançat es publicaran el dia 21 de juny en els enllaços següents:

 Alumnes oficials: Per accedir als resultats via internet heu d'anar a:Accés restringit alumnat/professorat (menú lateral esquerra)USUARI heu d'introduir la vostra data de naixement  00/00/0000  i a  CONTRASENYA el vostre NIE o DNI (sense lletra).

Alumnes lliures. Per accedir als resultats via internet heu d'anar a la web de Departament d'Ensenyament.

Termini per presentar reclamacions: fins al 27 de juny a les 12.00h

*** Per fer la reclamació s'haurà de fer una  instància i presentar-la personalment a la secretaria de l'escola. L'horari d'atenció al públic és de 10.30 a 13.30 h.

 

 

  • NIVELL BÀSIC A2: A partir del 6 de juliol.

  • NIVELL INTERMEDI B1: A partir del 6 de juliol.

  • NIVELL INTERMEDI B2: A partir de la 2a quinzena de setembre. En el moment de fer la sol·licitud haureu de portar una còpia del DNI, i una còpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si escau.

***Cal presentar el DNI per recollir el certificat.

***Per recollir el títol d'Intermedi B2 és imprescindible portar el "Resguard de sol.licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa".


En cas que no pugueu venir personalment, podeu autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent:

 Autorització recollida de certificats
Fotocòpia del DNI d'ambdues persones

Go to top