Els resultats es faran públics segons el calendari següent:

 

 PRIMER, SEGON I QUART

Els resultats estaran disponibles a la web a partir del 25 juny.

 

CERTIFICAT INTERMEDI I AVANÇAT

Els resultats de certificat intermedi i avançat es publicaran el dia 25 de juny en els enllaços següents:

 Alumnes oficials: Per accedir als resultats via internet heu d'anar a:Accés restringit alumnat/professorat (menú lateral esquerra)USUARI heu d'introduir la vostra data de naixement  00/00/0000  i a  CONTRASENYA el vostre NIE o DNI (sense lletra).

Alumnes lliures. Per accedir als resultats via internet heu d'anar a la web de Departament d'Ensenyament.

Termini per presentar reclamacions: fins al 28 de juny a les 12.00h

*** Per fer la reclamació s'haurà de fer una  instància i presentar-la personalment a la secretaria de l'escola. L'horari d'atenció al públic és de 10.30 a 13.30 h.

 

 

  • NIVELL BÀSIC: A partir del 2 de juliol.

  • NIVELL INTERMEDI: A partir del 2 de juliol.

  • NIVELL AVANÇAT: A partir del 26 de juliol. En el moment de fer la sol·licitud haureu de portar una còpia del DNI, i una còpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si escau.

***Cal presentar el DNI per recollir el certificat.

***Per recollir el títol de cinquè és imprescindible portar el "Resguard de sol.licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa".


En cas que no pugueu venir personalment, podeu autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent:

 Autorització recollida de certificats
Fotocòpia del DNI d'ambdues persones

Go to top