consult de resultatsAlumnat d' A1, A2 i B2.1 oficial 

A partir del 21 de juny.

Els resultats finals d'avaluació seran comunicats individualment a l'alumnat a travès de la plataforma Moodle. 

En cas que sigui necessària una tutoria de revisió, es recomana l'atenció personal per via telemàtica. En cas de ser necessària l'atenció presencial, demaneu cita prèvia a la vostra professora 

Alumnat de B1 i B2 oficial 

A partir del 23 de juny.

Per accedir-hi  Accés restringit alumnat/professorat . Heu d'omplir els tres camps:

Usuari: data de naixement en format xx/xx/xxxx

Contrasenya: DNI / NIE (sense lletra final)

Contrasenya personal: la que heu posat la primera vegada que hi heu accedit (si no la recordeu cliqueu "recordar contrasenya")

 

L'alumnat lliure, podeu fer la consulta aqui.

  • NIVELL BÀSIC A2: A partir del 5 de juliol

  • NIVELL INTERMEDI B1: A partir del 5 de juliol

  • NIVELL INTERMEDI B2: A partir de la 2a quinzena de setembre.En el moment de fer la sol·licitud haureu de portar una còpia del DNI, i una còpia del carnet de família nombrosa o monoparental o tarjeta de discapacitat, si escau.

***Cal presentar el DNI per recollir el certificat.

***Per recollir el títol d'Intermedi B2 és imprescindible portar el "Resguard de sol.licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa".

En cas que no pugueu venir personalment, podeu autoritzar a una altra persona, la qual haurà de presentar la documentació següent:

 Autorització recollida de certificats
Fotocòpia del DNI d'ambdues persones

Go to top