Monogràfics i cursos especials

HORARI BIBLIOTECA (curs 2017-2018): biblioteca2

   Dimecres    18:00-19:00     Sala multimèdia

   Dijous        18.30-19:30    Sala multimèdia 

 

 

conversa

L'EOI de Salou us ofereix la possibilitat de millorar la vostra expressió oral assistint al club de conversa.

Recordeu que és requisit imprescindible per assistir-hi haver pagat la quota de material (30 euros).

Per tal de garantir que els grups són reduïts, els alumnes hauran d'apuntar-se a la llista que el seu professor/a els facilitarà. 

schedule

NIVELL

GRUP HORARI AULA
1 15 A dilluns, dimecres i divendres alterns de 15 a 17 3
1 19 B dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 3
2 17B dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 3
2 19B dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 1
3 17A dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 3
3 19A dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21 3
4 17B dimrts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 1
4 19A SEMI* dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1
5 17A dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 1
5 19A SEMI* dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

 • L’assistència a una classe setmanal de dues hores (amb divendres alterns fins al febrer)
 • El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle realitzant els materials EOICampus i les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumne ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online. En aquesta modalitat, l'adquisició de llibre de text no serà obligatòria

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

 • assistència a les sessions presencials
 • disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i
 • autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

 

 

 

 

 

web1

 

LLIBRES DE TEXT (CURS 2017-2018).

PRIMER CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Elementary (THIRD EDITION). Ed. Oxford University Press.  

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-459891-0

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • Essential Grammar in Use with Answers. (4ª Edición en Español) (con CD-Rom)

Raymond Murphy and Fernando García Clemente. Ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-84-9036103-0

3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura de nivell A1 (Starter):The Girl with Green Eyes.

John Escott. Oxford Bookworms ISBN: 978-0-194-79434-3(or 978-0-194-610582)

 • Llibre de lectura de nivell A1 (Beginner/Elementary): Blood Diamonds.

Richard Mac. Cambridge English Readers ISBN: 978-0-521-53657-8

 

SEGON CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Pre-intermediate (THIRD EDITION). Ed. Oxford University Press.

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-459893-4

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • Elementary Language Practice with Key. (Third edition) (With CD-Rom)   
  Michael Vince. Ed. Macmillan       Publishers. ISBN: 978-0-2307-2696-3

    3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1:

Dead Man’s Island.John Escott. Oxford Bookworms. ISBN  9780194790550

 • Llibre de lectura 2:

Meet me in Istambul. Richard Chrisholm Ed. Macmillan ISBN 1405077050

TERCER CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Intermediate (THIRD EDITION). Oxford University Press. 

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-451991-5

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • English Grammar in Use (with Answers). (Fourth edition) (With CD-Rom) 
  Raymond Murphy. Ed. Cambridge University Press. ISBN 978-0-5211-8906-4

    3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1:

A refugee Story. Samuel Sheehy Ed. Burlington Books ISBN 978 9963 273 63 8

 • Llibre de lectura 2:

     Tsunami! Samuel Sheehy Ed. Burlington Books ISBN 978 9963 51 619 3

 

QUART CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Upper-Intermediate (THIRD EDITION).Student’s Book + Workbook + Key (PACK) Oxford University Press . ISBN: 978-0-194-55866-2

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • First Certificate Language Practice with Key. (Fourth edition) (With CD-Rom)       
  M Vince. Ed. MacMillan. ISBN 978-0-2307-2711-3

    3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1:

                  Up in the Air: Our Fight against Gravity. Caroline Shackleton / Nathan Paul Turner. Cambridge

 • Llibre de lectura 2:

                  The Boy in the Striped Pyjamas. John Boyle. Penguin

 

QUART CURS SEMIPRESENCIAL

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • No hi ha llibre de text obligatori.

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • English File Upper-Intermediate (THIRD EDITION).Student’s Book + Workbook + Key (PACK) Oxford University Press . ISBN: 978-0-194-55866-2
 • First Certificate Language Practice with Key. (Fourth edition) (With CD-Rom)       
  M Vince. Ed. MacMillan. ISBN 978-0-2307-2711-3

    3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1:

                   Up in the Air: Our Fight against Gravity. Caroline Shackleton / Nathan Paul Turner. Cambridge

 • Llibre de lectura 2:

                    The Boy in the Striped Pyjamas. John Boyle. Penguin.

CINQUÈ CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Advanced (THIRD EDITION).Student’s Book + Workbook + Key (PACK) Ed. Oxford University Press . ISBN: 978-0-194-50216-0

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • New Advanced Language Practice with KEY. Michael Vince. MacMillan Publishers.ISBN:978-0-230-46381-3

3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1:

     Two extracts from A bicycle built for two billionJaimie Bianchini.

 • Llibre de lectura 2:

Your teacher will give you a short list of titles so you can choose which one to read.

CINQUÈ CURS SEMIPRESENCIAL

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • No hi ha llibre de text obligatori.

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • English File Advanced (THIRD EDITION).Student’s Book + Workbook + Key (PACK) Ed. Oxford University Press . ISBN: 978-0-194-50216-0
 • New Advanced Language Practice with KEY. Michael Vince. MacMillan Publishers.ISBN:978-0-230-46381-3

3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1:

     Two extracts from A bicycle built for two billionJaimie Bianchini.

 • Llibre de lectura 2:

Your teacher will give you a short list of titles so you can choose which one to read.

 

LINKS RECOMANATS

schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

1

17A

dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19

Multimèdia

1

19A

dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

Multimèdia

2

17B

dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

2

3

19A

dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21  2

 

web2

BIBLIOGRAFIA 2017-18 - DEPARTAMENT DE FRANCÈS

 

OBLIGATÒRIA

PRIMER CURS  

 • ÉDITO A1
  • Livre élève 9788490491928
  • Cahier d’activités 9788490491935 
 • Grammaire du français Focus, Hachette, 9782011559647
 • 2 Llibres de lectura
 • Tempesta, Giovanna, Tempête en montagne, Collection Évasion, Santillana Français 978849659794
 • Lause, Christian, Collection “Alex Leroc, journaliste”, Jeux dangereux, edebé, Éditions maison des langues  9788484433972

SEGON CURS NOU

 • ÉDITO A2
  • Livre élève 9788490492086
  • Cahier d’activités 9788490491942
 • Grammaire du français Focus, Hachette, 9782011559647
 • 2 Llibres de lectura
 • Le tour du Monde en 80 jours Auteur: Jules Verne. Collection Lire en Français Facile (niveau A2), Hachette 9782011556868
 • Le petit Nicolas . Auteur: Sempé-Goscinny. Collection Folio (nº 423), Gallimard 9782070364237

TERCER CURS NOU

 • Le nouvel ÉDITO B1
  • Livre élève 9788490492062
  • Cahier d’activités 9788490492079 
 • Grammaire du français Focus, Hachette, 9782011559647
 • 2 Llibres de lectura
 • Knock (ou Le Triomphe de la Médecine) Auteur: Jules Romains Collection Classico Collège (nº 10), Belin – Gallimard 9782701148786
 • Et si c'était vrai... Auteur: Marc Levy Éditions Pocket 9782266199544

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • Bescherelle, L’orthographe pour tous, Hatier
 • Bescherelle, La conjugaison pour tous, Hatier
 • Conjugaison progressive du français, Clé International
 • Dictionnaire Actif (bilingue français-espagnol), Santillana
 • Dictionnaire français-espagnol / espagnol-français, Larousse
 • Dictionnaire Robert micro de poche (français)
 • Exercices communicatifs de la grammaire progressive du français, Clé International
 • Exercices d’oral en contexte, niveau débutant, Hachette.
 • Exercices d’oral en contexte, niveau intermédiaire, Hachette
 • Exercices de grammaire en contexte, niveau intermédiaire, Hachette
 • Exercices de grammaire en contexte, niveau débutant, Hachette.
 • Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, Clé International
 • L’exercisier, PUG
 • L’orthographe pour tous, Bescherelle, Hatier
 • La conjugaison pour tous, Bescherelle, Hatier
 • La Grammaire des premiers temps, Presses Universitaires de Grenoble
 • La grammaire pour tous, Bescherelle, Hatier
 • Le Bescherelle pratique, Hatier (dictionnaire des difficultés orthographiques)
 • Le Micro Robert, Clé International
 • Vocabulaire progressif du Français, niveau débutant, Clé International
 • Vocabulaire progressif du français, niveau intermédiaire, Hachette

 

LECTURES  RECOMANADES

Colections      

Textes en français facile (Hachette)

Easy readers (Itaca)

Version originale, lire le français (CLE International)                         

Policiers (Hachette)

Lectures (Hachette)

Le chat noir (Vicens Vives)

Lire et découvrir (longman

Evasions (Santillana)

Plaisir de lire Série verte (Stanley-Eli)

Lectures Eli

Audiolib

Enllaços recomanats
Moodle

Moodle EOI Salou


schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

1

15A dilluns, dimecres i divendres alterns de 15 a 17 Multimèdia

2

15B dimarts, dijous i divendres alterns de 15 a 17

 Multimèdia

LLIBRES DE TEXT (CURS 2017-2018)

PRIMER CURS 

Llibre de text

1. VV.AA. , Ruso para hispanohablantes (NIVEL 1), ed. Herder, Barcelona, 2003, ISBN 9788425421846 (inclou quadern d'exercicis amb clau de respostes)

2.    VV.AA. , Ruso para hispanohablantes (NIVEL 1), CD, ed. Herder, Barcelona, 2003, ISBN 9788425423598

        Quadern de cal·ligrafia:

               Opció 1 - VV.AA., Cuaderno de caligrafía rusa, el Rubiños 1860, ISBN 9788480410298

               Opció 2 - López, Adoración, Primeros trazos de caligrafía rusa, ed. Brosquil, ISBN 9788497951333

*El Departament de rus recomana l’opció 1 si bé la tria del quadern és lliure.

Llibre de lectura

 • Курлова, И. В.,Начинаем читать по-русски. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. (+ CD), ed. Russkiy Yazik, Moscou, 2009, ISBN 9785883371737

Títol en castellà: Comience a leer en ruso

Material de consulta

 • Nogueira, V., Merechenkova, A., Gorbatkina, M.,Gramática práctica de la lengua rusa, 
 • Diccionari bilingüe rus-català o castellà, català o castellà-rus, mínim 50.000 entrades (p.e. ed. Kapelusz, Enciclopèdia Catalana, Rubiños, Herder...)
 • Javronina, S., Shirochenskaya, A., El ruso en ejercicios, ed. Rubiños 1860, ISBN 9788480410137
 • Nekrasova – Zajava E., Casos y preposiciones en el idioma ruso, ed. Rubiños 1960, ISBN 9788480410168 

 

 SEGON CURS

Llibre de text

1.    VV.AA. , Ruso para hispanohablantes (NIVEL 1), ed. Herder, Barcelona, 2003, ISBN 9788425421846 (inclou quadern d'exercicis amb clau de respostes)

2.    VV.AA. , Ruso para hispanohablantes(NIVEL 1), CD, ed. Herder, Barcelona, 2003, ISBN 9788425423598

3.    VV.AA. , Ruso para hispanohablantes(NIVEL 2), ed. Herder, Barcelona, 2004, ISBN 9788425421853 (inclou quadern d'exercicis amb clau de respostes)

4. 1.    VV.AA. , Ruso para hispanohablantes(NIVEL 2), CD, ed. Herder, Barcelona, 2003, ISBN 9788425423697

Llibre de lectura

 • Курлова, И. В.,Начинаем читать по-русски. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. (+ CD), ed. Russkiy Yazik, Moscou, 2009, ISBN 9785883371737

Títol en castellà: Comience a leer en ruso

 

Material de consulta

 • Nogueira, V., Merechenkova, A., Gorbatkina, M.,Gramática práctica de la lengua rusa, 
 • Diccionari bilingüe rus-català o castellà, català o castellà-rus, mínim 50.000 entrades (p.e. ed. Kapelusz, Enciclopèdia Catalana, Rubiños, Herder...)
 • Javronina, S., Shirochenskaya, A., El ruso en ejercicios, ed. Rubiños 1860, ISBN 9788480410137
 • Nekrasova – Zajava E., Casos y preposiciones en el idioma ruso, ed. Rubiños 1960, ISBN 9788480410168 
 • Muriavova, L.S., Los verbos de movimiento en ruso, ed. Rubiños 1860, ISBN 9788480410267
Go to top