schedule

NIVELL

GRUP HORARI AULA
1 15 A dilluns, dimecres i divendres alterns de 15 a 17 3
1 19 B dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 1
2 17B dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 3
2 19B dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 3
3 17A dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 3
3 19A dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21 3
4 17A dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 1
4 19A SEMI* dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1
5 17B dimarts, dijous i divendres altenrs de 17 a 19  1
5 19A SEMI* dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

 • L’assistència a una classe setmanal de dues hores (amb divendres alterns fins al febrer)
 • El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle realitzant els materials EOICampus i les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumne ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online. En aquesta modalitat, l'adquisició de llibre de text no serà obligatòria

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

 • assistència a les sessions presencials
 • disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i
 • autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

 

 

 

 

 

web1

 

LLIBRES DE TEXT (CURS 2018-2019).

PRIMER CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Elementary (THIRD EDITION). Ed. Oxford University Press.  

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-459891-0

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • Essential Grammar in Use with Answers. (4ª Edición en Español) (con CD-Rom)

Raymond Murphy and Fernando García Clemente. Ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-84-9036103-0

3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura de nivell A1 (Starter): Per determinar
 • Llibre de lectura de nivell A1 (Beginner/Elementary): Pr determinar

 

SEGON CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Pre-intermediate (THIRD EDITION). Ed. Oxford University Press.

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-459893-4

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • Elementary Language Practice with Key. (Third edition) (With CD-Rom)   
  Michael Vince. Ed. Macmillan       Publishers. ISBN: 978-0-2307-2696-3

    3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1: Per determinar

 • Llibre de lectura 2: Per determinar

TERCER CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Intermediate (THIRD EDITION). Oxford University Press. 

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-451991-5

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • English Grammar in Use (with Answers). (Fourth edition) (With CD-Rom) 
  Raymond Murphy. Ed. Cambridge University Press. ISBN 978-0-5211-8906-4

    3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1: Per determinar

 • Llibre de lectura 2: Per determinar

    

 

QUART CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Upper-Intermediate (THIRD EDITION).Student’s Book + Workbook + Key (PACK) Oxford University Press . ISBN: 978-0-194-55866-2

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • First Certificate Language Practice with Key. (Fourth edition) (With CD-Rom)       
  M Vince. Ed. MacMillan. ISBN 978-0-2307-2711-3

    3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1: Per determinar

                  

 • Llibre de lectura 2: Per determinar 

                  

QUART CURS SEMIPRESENCIAL

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • No hi ha llibre de text obligatori.

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • English File Upper-Intermediate (THIRD EDITION).Student’s Book + Workbook + Key (PACK) Oxford University Press . ISBN: 978-0-194-55866-2
 • First Certificate Language Practice with Key. (Fourth edition) (With CD-Rom)       
  M Vince. Ed. MacMillan. ISBN 978-0-2307-2711-3

    3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1: Per determinar

                  

 • Llibre de lectura 2: Per determinar 

                   

CINQUÈ CURS

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • English File Advanced (THIRD EDITION).Student’s Book + Workbook + Key (PACK) Ed. Oxford University Press . ISBN: 978-0-194-50216-0

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • New Advanced Language Practice with KEY. Michael Vince. MacMillan Publishers.ISBN:978-0-230-46381-3

3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1:

     Your teacher will give you a selection of short stories.

 • Llibre de lectura 2:

Your teacher will give you a short list of titles so you can choose which one to read.

CINQUÈ CURS SEMIPRESENCIAL

1.- BIBLIOGRAFIA OBLIGATÒRIA

 • No hi ha llibre de text obligatori.

2.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • English File Advanced (THIRD EDITION).Student’s Book + Workbook + Key (PACK) Ed. Oxford University Press . ISBN: 978-0-194-50216-0
 • New Advanced Language Practice with KEY. Michael Vince. MacMillan Publishers.ISBN:978-0-230-46381-3

3.- LECTURES OBLIGATÔRIES

 • Llibre de lectura 1:

    Your teacher will give you a selection of short stories.

 • Llibre de lectura 2:

Your teacher will give you a short list of titles so you can choose which one to read.

 

LINKS RECOMANATS

Go to top