NIVELL

GRUP HORARI AULA
1 15 A dilluns, dimecres i divendres alterns de 15 a 17 1
1 19 B dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 3
2 17B dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 1
2 19B dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 1
3 17A dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 3
3 19A dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21 3
4 17B dimrts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 3
4 19A SEMI* dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1
5 17A dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 1
5 19A SEMI* dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

  • L’assistència a una classe setmanal de dues hores (amb divendres alterns fins al febrer)
  • El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle realitzant els materials EOICampus i les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumne ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online. En aquesta modalitat, l'adquisició de llibre de text no serà obligatòria

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

  • assistència a les sessions presencials
  • disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i
  • autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

 

 

 

 

 

web1

 

LLIBRES DE TEXT (CURS 2016-2017)

PRIMER CURS

English File Elementary (THIRD EDITION). Oxford University Press 2012. 

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-459891-0

 

SEGON CURS

English File Pre-intermediate (THIRD EDITION). Oxford University Press.

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-459893-4

TERCER CURS

English File Intermediate (THIRD EDITION). Oxford University Press. 

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-451991-5

 

QUART CURS

English File Upper-intermediate (THIRD EDITION). Oxford University Press.

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-455866-2

CINQUÈ CURS

New English File Advanced  (THIRD EDITION). Oxford University Press. NEW

Student's Book and Workbook with key. ISBN 978-0-19-450212-2.


GRAMÀTIQUES RECOMANADES I LECTURES

 

PRIMER CURS

LLIBRE DE GRAMÀTICA: Essential Grammar in Use (with answers), 3rd EDITION (Raymond Murphy).
Ed. Cambridge. ISBN 978-0-521-67543-7

LLIBRES DE LECTURA: Per determinar

 

SEGON CURS

LLIBRE DE GRAMÀTICA: Elementary Language Practice with key, 3rd EDITION (M. Vince).
Ed. MacMillan. ISBN 978-0-2307-2696-3

LLIBRES DE LECTURA: Per determinar

 

TERCER CURS

LLIBRE DE GRAMÀTICA:  English Grammar in Use (with answers), 4th EDITION, (Raymond Murphy).
Ed. Cambridge. ISBN 978-0-521-18939-2

LLIBRES DE LECTURA: Per determinar

 

QUART CURS

LLIBRE DE GRAMÀTICA: First Certificate Language Practice with key, 4th EDITION (M. Vince).
Ed. MacMillan. ISBN 978-0-2307-2711-3

LLIBRES DE LECTURA: Per determinar

CINQUÈ CURS

LLIBRE DE GRAMÀTICA: Advanced Language Practice with key, 3rd EDITION (M. Vince).
Ed. MacMillan. ISBN 978-0-2307-2706-9

LLIBRES DE LECTURA: Per determinar

 

LINKS RECOMANATS

Go to top