schedule

NIVELL

GRUP HORARI AULA
A1 15A Dilluns, dimecres i divendres alterns de 15 a 17 3
A1 19A Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21 3
A2 17B Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 3
A2 19B Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21 3
B1 17A Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 1
B1 19A SEMI* Dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1
B2.1 17B Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 1
B2.1 19B SEMI* Dimarts i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1
B2.2 17A Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19  3
B2.2 19A SEMI* Dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

  • L’assistència a una classe setmanal de dues hores (amb divendres alterns fins al febrer)
  • El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle realitzant els materials EOICampus i les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumne ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online. En aquesta modalitat, l'adquisició de llibre de text no serà obligatòria

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

  • assistència a les sessions presencials
  • disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i
  • autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari de tutories dels professors és el següent: Per determinar