schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1

15A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 15 a 17

3*

A1

19A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

3*

A2

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

3*

A2

19B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21

3*

B1

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19

1*

B1

19A SEMI*

Dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1*

B2.1

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

1*

B2.1

19B SEMI*

Dimarts i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1*

B2.2

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 

Multimèdia*

B2.2

19A SEMI*

Dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L'ocupació dels espais es pot veure modificada en funció dels criteris sanitaris.

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

  • L’assistència a una classe setmanal de dues hores (amb divendres alterns fins al febrer)
  • El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle i el del llibre digital realitzant els materials i les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumne ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online.

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

  • assistència a les sessions presencials.
  • disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet.
  • autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari de tutories dels professors és el següent: Per determinar.