schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1

15A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 15 a 17

3*

A1

19A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

3*

A2

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

3*

A2

19B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21

3*

B1

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19

1*

B1

19A SEMI*

Dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1*

B2.1

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

1*

B2.1

19B SEMI*

Dimarts i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1*

B2.2

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19 

Multimèdia*

B2.2

19A SEMI*

Dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L'ocupació dels espais es pot veure modificada en funció dels criteris sanitaris.

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari de tutories dels professors és el següent: Per determinar.