HORARI BIBLIOTECA (Curs 2019-2020): biblioteca2

   Dimarts       18:30 - 19:30     Sala multimèdia

   Dimecres    18:30 - 19:30    Sala multimèdia 

 

  Normativa de préstec

Usuaris del sevei de préstec: Tots els alumnes que hagin pagat la quota de material amb la matrícula.

Durada i condicions de préstec:

 - Llibres: cada alumne pot retirar 1 obra durant 2 setmanes. El temini és prorrogable 1 setmana més. A partir de les 3 setmanes, només serà prorrogable si l’obra en préstec no ha estat rerservada per un altre usuari sempre que la petició de pròrroga es faci dins el termini del préstec. El període màxim no excedirà les 4 setmanes en total.

 - Material audiovisual: Cada alumne podrà retirar només un DVD durant una setmana. El termini no serà prorrogable.

 - Sancions: La sostracció i/o no retorn del material prestat pot ser constitutiu d’un expedient disciplinari.

Nota: Els llibres no es poden guixar ni subratllar ni marcar ni malmetre. En cas que alguna d’aquestes incidències es produeixi, o bé que es perdi el document deixat en préstec, l’alumne/a és responsable de retornar-ne un exemplar. Per tal de retornar qualsevol document, ho heu de comunicar a la persona encarregada del servei de biblioteca.

Els alumnes poden fer suggeriments per a l’adquisició de nous títols en tot moment.

Queda prohibida la reproducció total o parcial dels documents prestats.