schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1

17B

Dimarts, dijous  i divendres alterns de 17 a 19

Multièdia

A1

19A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

Multimèdia

A2

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19

2

B1

19B

Dimarts, dijous  i divendres alterns de 19 a 21 2

 

 

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestins com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari és el següent: Per determinar