schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

Multimèdia*

A1

19B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21

Multimèdia*

A2

19A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

2

B1

17A

Dilluns, dimecres  i divendres alterns de 17 a 19 2

 * L'ocupació dels espais es pot veure modificada en funció dels criteris sanitaris.

 

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari és el següent: Per determinar