schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

1

17B

dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

Multimèdia

1

19B

dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21

Multimèdia

2

19A

dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

2

3

17B

dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19  2

 

 

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestins com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari és el següent: Per determinar