schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1

16A

Dilluns i dimecres de 16 a 18.15

Aula Multi

A1

18.30A

Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.45

Aula Multi

A2

16B

Dimarts i dijous de 16 a 18.15

Aula Multi

B1

18.30B

Dimarts i dijous de 18.30 a 20.45 Aula Multi

 

 

ATENCIÓ A L'ALUMNAT

L'horari d'atenció  de cada professor constaran a la plataforma Moodle de cada grup.