schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1.a flexibilitzat anual

 15B dimarts i divendres alterns de 15 a 17 Multimèdia
A1.b flexibilitzat anual  15A dilluns i divendres alterns de 15 a 17 

Multimèdia 

A2.a flexibilitzat anual

 15A dimecres i divendres alterns de 15 a 17

 Multimèdia

A2.b flexibilitzat anual 15 B dijous i divendres alterns de 15 a 17

Multimèdia