schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1.a flexibilitzat anual

15A dilluns i divendres alterns de 15 a 17 Multimèdia
A1.b flexibilitzat anual 15A dimecres i divendres alterns de 15 a 17 

Multimèdia 

 

A2

15B dimarts, dijous i divendres alterns de 15 a 17

 Multimèdia