idiomesQuè són les escoles oficials d'idiomes?

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Els nostres centres també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

qualitatAquestes entitats et garanteixen el compliment de la qualitat en l’ensenyament d’idiomes.

 • Alliance Française
 • ESADE Idiomes
 • Escola d’Idiomes de la Universitat de Vic
 • Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya
 • Institut Britànic Barcelona, British Council Barcelona
 • Institut Français Barcelona
 • Institut d’Estudis Nordamericans
 • Istituto Italiano di Cultura
 • Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la Universitat Pompeu Fabra
 • Servei d’Idiomes de la Universitat Internacional de Catalunya
 • Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona
 • Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili
 • UAB Idiomes, Universitat Autònoma de Barcelona.

consellConsell escolar

INFORMACIÓ SOBRE EL CONSELL ESCOLAR

1) FUNCIONAMENT

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol.licita almenys un terç dels seus membres. A més, i també preceptivament, es fa una reunió a l'inici del curs i una al final.

Es procura que les decisions del consell escolar es preguin per consens. Si no és possible arribar a un acord es determina la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada.

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries és tramesa pel director, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, si s'escau, d'aprovació.


2) COMPOSICIÓ

Go to top