PREINSCRIPCIÓ ALUMNES NOUS CURS 2017 / 2018

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a qualsevol EOI, seguint el següent calendari:

Preinscripció telemàtica: de l’1 al 5 de setembre de 2017  Aplicatiu preinscripció
Preinscripció telemàtica amb suport presencial a l’EOI: 5 de setembre de 2017 (de 10.30 a les 13 h)

Es considera alumne nou

*Els que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Salou
*Els que comencen un altre idioma.
*Els que han perdut l’oficialitat.
*Els que provenen d’una altra EOI o alumnes lliures que volen ser oficials.

Relació de les sessions corresponents al curs 2016-2017.

 CALENDARI SESSIONS GRUPS PRESENCIALS 

CALENDARI SESSIONS GRUP SEMIPRESENCIAL QUART

CALENDARI SESSIONS GRUP SEMIPRESENCIAL CINQUÈ

 Vacances, festius i dies de lliure disposició:

Vacances:   NADAL del 23 de desembre al 8 de gener, SETMANA SANTA del 8 al 17 d’abril

Festius:     12 octubre, 31 d’octubre, 1 novembre, 6 i 8 de desembre,  3 de febrer i 1 de maig

Dies de lliure disposició: 9 desembre,  6 febrer, 2 maig

 

 

normativa

  • ASSISTÈNCIA A CLASSE
    L’assistència a classe de l’alumnat és obligatòria i els professors en portaran un control estricte, especialment dels alumnes menors d’edat. Totes les absències que no siguin degudament justificades seran comptades com a faltes d’assistència, i en el cas dels menors notificades als pares o tutors. Els alumnes menors d’edat rebran informació concreta de com es portarà el control d’assistència en el seu cas.
    Faltar més del 35% del temps lectiu, encara que es justifiquin les absències, implicarà perdre el dret a l’avaluació contínua. Es mantindrà el dret a l’avaluació final. Serà responsabilitat de l’alumne assabentar-se de les dates d’examen i de tot allò que fa referència al sistema d’avaluació.
    Els alumnes que estiguin cursant l’ensenyament obligatori no podran estar matriculats en un horari que coincideixi, encara que sigui parcialment, amb el seu horari del centre on estan cursant l’ESO.

Durant el mes de setembre el centre romandrà obert de 10.00 a 14.00.

Un cop començades les classes l’horari serà de 10.00 a 14.00 al matí i de 15.00 a 21.00 totes les tardes fins al mes de febrer.

De febrer a juny l'escola romandrà tancada els divendres a la tarda.

 

 

   HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

   Matí: Dimarts i dijous de 10.30h a 12.30h

   Tarda: De dilluns a dijous de 17.00h a 20.30h

 

 

 

 

matricula_onlineEls alumnes del curs 2015-2016 podran fer la matrícula pel curs 2016-2017 via telemàtica durant el mes de juliol seguint les següents  pautes i calendari.

matricula

***Formalitzar la matrícula implica acceptar els termes de  normativa de l'escola. Si us plau llegiu-la  atentament abans de matricular-vos.

 

Normativa referent a la permanència en els estudis: Dins de cada nivell (bàsic, intermedi i avançat) l'alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell de l'idioma corresponent. L'alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L'alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER FORMALITZAR LA  MATRÍCULA

- Còpia DNI / NIE / Passaport
- Document acreditatiu en cas de descompte en el preu de la taxa (carnet de familia nombrosa o monoparental, certificat de minusvalia)
- Documentació acreditativa del nivell (papereta curs anterior EOI, certificat Cambridge, etc)

- Només els menors de 16 anys:  Certificat de l'institut de secundària on consti la primera llengua estrangera estudiada i l'horari de classes.

Més informació

TAXES 2017-2018 money_3

Les taxes de matrícula són les que estableix la normativa vigent:

 

Matrícula cursos extensius (130h)

ANGLÈS, FRANCÈS

I RUS

Taxa ordinària: 275€

Aportació per material*: 30€

Taxa família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 137,50€

Aportació per material *: 30€

Taxa família nombrosa de categoria especial: matrícula gratuïta

Aportació per material*: 30€

Persona que acredita una discapacitat igual o superior del 33%: matrícula gratuïta

Aportació per material*: 30€

Persona que acredita ser víctima d'actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima: matrícula gratuïta

Aportació per material*: 30€

Matrícula i serveis per a alumnes oficials si es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs i idioma: 357,50€

Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 178,75€

Aportació per material*: 30€

Matrícula i serveis per a alumnes oficials si es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs i idioma: 495€

Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 247,50€

Aportació per material*: 30€

 

MOLT IMPORTANT: Fer efectiva la matrícula implica acceptar la normativa de l'escola .


* L'aportació per material permet a l'escola poder oferir a l'alumnat una sèrie de serveis. Més informació

El pagament de l'aportació per material s'ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula.

 

Go to top