Incomencen classesici de les classes:   A partir del 26 de setembre.

Calendari general general_18_19.pdf

Semipresencials dilluns (cinquè) SEMI_DILLUNS.pdf

Semipresencials dimecres (quart)semi_dimecres.pdf

Flexibilitzats anuals (primer de rus)flexi_anual_dimarts.pdf

 Vacances, festius i dies de lliure disposició:

Vacances:   NADAL del 22 de desembre de 2018  al 7 de gener de 2019.

SETMANA SANTA del 13 al 22 d'abril de 2019

Festius:     12 octubre , 30 d’octubre 1 novembre, 6 i 8 de desembre de 2018;  1 de febrer i 1 de maig de 2019

Dies de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre de 2018, 4 de febrer  de 2019..