Inici de les classes:   A partir del 26 de setembre.

Calendari general CALENDARI_GENERAL.pdf

Semipresencials dilluns (cinquè B2.2) CINQUE_B2.2_BLENDED.pdf

Semipresencials dimecres (quart) B2.1)QUART_B2.1_SEMIPRESENCIAL.pdf

Flexibilitzats anuals (A1.a de rus) A1.a_RUS_FLEXI.pdf

Flexibilitzats anuals (a1.b de rus) A1.b_RUS_FLEXI.pdf

 Vacances, festius i dies de lliure disposició:

Vacances:   NADAL del 23 de desembre de 2019  al 7 de gener de 2020.

SETMANA SANTA del 6 al 13 d'abril de 2020

Festius:     12 octubre , 30 d’octubre 1 novembre, 6 i 8 de desembre de 2019;  31 de gener i 1 de maig de 2020

Dies de lliure disposició: 31 d'octubre de 2019, 3 de febrer  i 4 de maig de 2020