matricula_online

DE L'1 AL 6 JULIOL (NOMÉS PER A ALUMNAT OFICIAL)

Els alumnes oficials del curs 2021-2022 de tots els idiomes i nivells, des del  nivell A1 al nivell B2.2,  hauran de realitzar la matrícula telemàticament durant el mes de JULIOL.

ATENCIÓ: Aquells alumnes oficials que NO es matriculin dintre d'aquests terminis de JULIOL, perdran l'oficialitat.  En cas que un alumne/a perdés l'oficialitat i volgués tornar a ser alumne de l'EOI, hauria de tornar a passar pel procés de preinscripció al setembre i posterior sorteig.

L'EOI de Salou durà a terme la matrícula via telemàtica, entre els dies 1 i 6 de JULIOL, seguint les pautes següents (matricula_anticsalumnes_21.pdf):

Per accedir a l'aplicatiu de matrícula CENTROS NET/Accés restringit alumnat/professorat heu d'omplir els tres camps:

Usuari: data de naixement en format xx/xx/xxxx

Contrasenya: DNI / NIE (sense lletra final)

Contrasenya personal: la que heu posat la primera vegada que hi heu accedit (si no la recordeu cliqueu "recordar contrasenya")

Recordeu que per matricular-vos en un grup d'una franja horària diferent a la del curs actual heu d'esperar als dies 3 i 4 de juliol.

L'aplicatiu proporcionarà el resguard de matrícula que s'haurà d'abonar a LA CAIXA en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. Aquest curs podreu pagar en línia amb un enllaç que trobareu al mateix aplicatiu de matrícula. No caldrà fer arribar cap justificant a l'escola relatiu al pagament de la matrícula, aquesta informació ens arribarà mitjançant "La Caixa".

Documentació que cal aportar al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. , només si escau.

 • DNI escanejat ***Només en cas que l'hagueu renovat.
 • Carnet de família nombrosa o monoparental en vigor, si escau (escanejat).
 • Els menors de 16 anys han de presentar un certificat del centre on fan ESO que informi de la primera llengua estrangera que estudien i l'horari de classes (escanejat).
 • En el cas d'alumnat que sol·licita trasllat d'expedient, caldrà enviar per correu electrònic la fotocòpia del DNI i el resguard de pagament de la matrícula. 

Taxes i preus públics

Preus oficials

MATRÍCULES

Curs  2021-2022  

TAXES PREU PÚBLIC 
Ordre EDU/80/2020 Ordre EDU/155/2020
nivells: B1, B2.1 i B2.2 nivells: A1 i A2
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1ª Matrícula* 316,00 € 158,00 € 305,00 € 152,50 €
2ª Matrícula* 410,80 € 205,40 € 396,50 € 198,25 €
3ª Matrícula* 568,80 € 284,40 € 549,00 € 274,50 €
  Bonificacions i exempcions de taxes. Clicar  aquí >> Bonificacions i exempcions de preus públics. Clicar aquí >>

 * L'aportació complementària de 30 € és obligatòria i està subjecta a les bonificacions i/o exempcions dels preus públics – Ordre EDU/114/2021. (ja inclosa en els imports de matrícula)

 

matricula

 

Sorteig per a l'assignació de places.

 • Sorteig per a l’assignació de places: 15 de setembre de 2021, a les 13:00h* (consultable a partir de les 20:00h a l’aplicació de preinscripció). És imprescindible haver fet la tria d'horari a l'aplicatiu de preinscripció a partir de les 9:00h del 31 d'agost fins a les 12:00h del 15 de setembre de 2021.

Matrícula. 

 • Període de matricula en linia del alumnes d’admesos: de les 20:00h del 15 de setembre fins a les 23:59h del 17 de setembre de 2021.
 • Període de matricula en linia dels alumnes de la llista d’espera: de les 12:00h del 21 de setembre fins a les 23:59h del 22 de setembre de 2021.

***Formalitzar la matrícula implica acceptar els termes de  normativa de l'escola.

Normativa referent a la permanència en els estudis: Dins de cada nivell (bàsic, intermedi B1 i intermedi B2) l'alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell de l'idioma corresponent. L'alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada. L'alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula  (escanejada a l'adreça de correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)

 •  Còpia DNI / NIE / Passaport.
 • Document en vigor acreditatiu en cas de descompte en el preu de la taxa (carnet de familia nombrosa o monoparental, certificat de minusvalia).
 • Documentació acreditativa del nivell (papereta curs anterior EOI, certificat Cambridge, etc.).
 • Només els menors de 16 anys:  Certificat de l'institut de secundària on consti la primera llengua estrangera estudiada i l'horari de classes.

 

TAXES i PREUS PÚBLICS 

Preus oficials

MATRÍCULES 

Curs  2021-2022  

TAXES PREU PÚBLIC 
Ordre EDU/80/2020 Ordre EDU/155/2020
nivells: B1, B2.1 i B2.2 nivells: A1 i A2
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1ª Matrícula* 316,00 € 158,00 € 305,00 € 152,50 €
2ª Matrícula* 410,80 € 205,40 € 396,50 € 198,25 €
3ª Matrícula* 568,80 € 284,40 € 549,00 € 274,50 €
  Bonificacions i exempcions de taxes. Clicar  aquí >> Bonificacions i exempcions de preus públics. Clicar aquí >>

 * L'accés a la plataforma i materials didàctics de 30 € és obligatòria i està subjecta a les bonificacions i/o exempcions dels preus públics – Ordre EDU/114/2021 (ja inclosa en els imports de matrícula).

Més informació

TAXES 2021-2022 money_3

Les taxes de matrícula són les que estableix la normativa vigent (Llei 4/2017 i Llei 5/2017):

TAXES: ORDRE EDU/80/2020, d'11 de juny.

PREUS PÚBLICS: ORDRE EDU/155/2020, de 18 de setembre.

Matrícula cursos extensius (130h)

ANGLÈS, FRANCÈS i    RUS

Preus públics (1r i 2n curs): 275€ + 30*

Taxa ordinària (3r, 4t i 5è curs): 286 + 30€*

Preus públics família nombrosa de categoria general i/o família monoparental (1r i 2n curs): 137,50€ + 15€*

Taxa família nombrosa de categoria general i/o família monoparental (3r, 4t i 5è): 143€ + 15€*

Taxa família nombrosa de categoria especial: matrícula gratuïta

Persona que acredita una discapacitat igual o superior del 33%: matrícula gratuïta

Persona que acredita ser víctima d'actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima: matrícula gratuïta

Preus públics si es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs i idioma (1r i 2n): 357,50€ + 39€*

Taxa si es fa la matrícula per segona vegada al mateix curs i idioma (3r, 4t i 5è): 371,80€ + 39*

Preus públics família nombrosa de categoria general i/o família monoparental si es fa la matrícula per segona vegada al mateix curs i idioma (1r i 2n): 178,75€ + 19,50€*

Taxa família nombrosa de categoria general i/o família monoparental si es fa la matrícula per segona vegada al mateix curs i idioma (3r, 4t i 5è): 185,90€ +19,50€*

Preus públics si es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs i idioma (1r i 2n): 495€ + 54€*

Taxa si es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs i idioma (3r, 4t i 5è): 514,80€ + 54€*

Preus públics família nombrosa de categoria general i/o família monoparental si es fa la matrícula per tercera vegada(1r i 2n): 247,50€ + 27€*

Taxa família nombrosa de categoria general i/o família monoparental si es fa la matrícula per tercera vegada (3r, 4t i 5è): 257,40€ + 27€*

 

MOLT IMPORTANT: Fer efectiva la matrícula implica acceptar la normativa de l'escola .

* Preu públic obligatori: "El preu pels serveis d'accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d'idiomes: 30 euros."

* L'accés a la plataforma i materials didàctics de 30 € és obligatòria i està subjecta a les bonificacions i/o exempcions dels preus públics – Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig.

El pagament de l'accés a la plataforma i materials didàctics de 30 € s'ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula.

 

INFORMACIÓ ADICIONAL GENCAT

 

Go to top