matricula_onlineEls alumnes del curs 2015-2016 podran fer la matrícula pel curs 2016-2017 via telemàtica durant el mes de juliol seguint les següents  pautes i calendari.

Per fer la matrícula on-line els alumnes hauran d'entrar a Accés restringit alumnat/professorat (menú lateral esquerre). A USUARI s'ha d'introduir la data de naixement  00/00/0000 i a CONTRASENYA el NIE o DNI (sense lletra). L'aplicatiu proporcionarà el resguard de matrícula que s'haurà d'abonar a l'entitat bancària corresponent en el termini de 24h a partir de la formalització de la matrícula telemàtica. Per fer efectiva la matrícula s´ha de portar a l'escola el resguard de pagament. ***Imprimiu tres còpies del resguard (un per la caixa, un per l'escola i un per l'interessat).

Documentació que cal aportar:

DNI (original i còpia) ***Només en cas que l'hagueu renovat
Carnet de família nombrosa o monoparental, si escau (original i còpia)
Resguard de pagament de matrícula
Els menors de 16 anys han de presentar un certificat del centre on fan ESO que informi de la primera llengua estrangera que estudien i l'horari de classes.

Go to top