EVA

Davant l'actual context sanitari i dintre del Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2023, l'EOI de Salou consolida l'ús dels entorns virtuals d'aprenentatge. 
L' us de Moodle, a mes de noves aplicacions de comunicació i aprenentatge, permetran un seguiment del teu aprenentatge, sigui quina sigui la situació de la Còvid-19. Que res no freni les teves ganes d'aprendre!