schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1

15B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 15 a 17

3

A1

19B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21

3

A2

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19

3

A2

19A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

3

B1

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

1

B1

19B SEMI*

Dimarts i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1

B2.1

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19

1

B2.1

19A SEMI*

Dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1

B2.2

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 

3

B2.2

19A SEMI*

Dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

  • L’assistència a una classe setmanal de dues hores (amb divendres alterns fins al febrer)
  • El treball individual en l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle i el del llibre digital realitzant els materials i les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumne ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online.

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

  • assistència a les sessions presencials.
  • disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet.
  • autonomia d’aprenentatge sota la tutela del professor/a.

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

TUTORIES LECTIVES

Durant el segon quadrimestre es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari de tutories de cada professor constaran a la plataforma Moodle de cada grup.