schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1

15B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 15 a 17

3

A1

19B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21

3

A2

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19

3

A2

19A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

3

B1

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

1

B1

19B SEMI*

Dimarts i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1

B2.1

17A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 17 a 19

1

B2.1

19A SEMI*

Dilluns i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1

B2.2

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19 

3

B2.2

19A SEMI*

Dimecres i divendres alterns de 19 a 21 (semipresencial)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

Els requisits per poder assistir a un curs semipresencial són els següents:

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

TUTORIES LECTIVES

Durant el segon quadrimestre es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari de tutories de cada professor constaran a la plataforma Moodle de cada grup.