web2

LLIBRES DE TEXT (CURS 2023-2024)

OBLIGATÒRIA

PRIMER CURS - A1

 1. ÉDITO A1, Santillana. Atenció, NOVA EDICIÓ 2022!!!

  ● Livre élève ISBN: 9788490498101

  ● Cahier d’activités ISBN: 9788490498118

 2. Grammaire du français Focus, Hachette+CD, ISBN 9782011559647

 3. Llibres de lectura:   2 Llibres a determinar

 

SEGON CURS - A2

 1. OPTION A - DÉFI 2 ÉDITION HYBRIDE : livre de l’élève imprimé + cahier de l’élève numérique et plateforme de ressources en ligne, Maison des Langues, ISBN 9788419236555

 2. OPTION B - DÉFI 2, ÉDITION IMPRIMÉE; Maison des Langues : 

          A. livre de l’élève imprimé, ISBN 9788416657469

          B. cahier d’activités imprimé, ISBN 9788417249663

NOTA: 

L’opció A implica llibre de text en paper i accés durant 12 mesos al llibre, quadern d’activitats i altres recursos en format digital. Es tracta d’una edició més econòmica que la B, amb un preu promocional de 22,90€. Ara bé, recomanem l’opció B a aquells alumnes que se sentin més còmodes amb un format en paper. Aquesta opció implica llibre de l’alumne i quadern d’activitats en paper. En qualsevol de les opcions, hi ha recursos complementaris al web espacevirtuel.emdl.fr

 3. Llibres de lectura:  2 Llibres a determinar

 

TERCER CURS - B1

 1. ÉDITO B1, Santillana

  ● Livre élève ISBN 9788490498255 

 2. Exercices de grammaire en contexte B1, Hachette - SGEL, ISBN 9782014016345 

 3.  Pratique: Vocabulaire B1, CLE international, ISBN 9782090389845

 4. Llibres de lectura:  2 llibres a determinarGramàtiques recomanades en funció del nivell (consulteu amb la professora):
    ■ Grammaire du français FOCUS (A1-B1 inicial),Hachette, ISBN 9782011559647
    ■ Grammaire essentielle du français B1. Collection 100% FLE. Didier. ISBN 9782278081035
    ■ Grammaire progressive du français niveau intermédiaire (A2-B1), 4e édition, Clé Internationale, ISBN 9782090381030 (livret de corrigés 9782090381047).

 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • Bescherelle, L’orthographe pour tous, Hatier
 • Bescherelle, La conjugaison pour tous, Hatier
 • Conjugaison progressive du français, Clé International
 • Dictionnaire Actif (bilingue français-espagnol), Santillana
 • Dictionnaire français-espagnol / espagnol-français, Larousse
 • Dictionnaire Robert micro de poche (français)
 • Exercices communicatifs de la grammaire progressive du français, Clé International
 • Exercices d’oral en contexte, niveau débutant, Hachette.
 • Exercices d’oral en contexte, niveau intermédiaire, Hachette
 • Exercices de grammaire en contexte, niveau intermédiaire, Hachette
 • Exercices de grammaire en contexte, niveau débutant, Hachette.
 •  Exercices de vocabulaire en contexte, niveau intermédiaire, Hachette
 •  Exercices de vocabulaire en contexte, niveau débutant, Hachette.
 • Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, Clé International
 • L’exercisier, PUG
 • L’orthographe pour tous, Bescherelle, Hatier
 • La conjugaison pour tous, Bescherelle, Hatier
 • La Grammaire des premiers temps, Presses Universitaires de Grenoble
 • La grammaire pour tous, Bescherelle, Hatier
 • Le Bescherelle pratique, Hatier (dictionnaire des difficultés orthographiques)
 • Le Micro Robert, Clé International
 • Vocabulaire progressif du Français, niveau débutant, Clé International
 • Vocabulaire progressif du français, niveau intermédiaire, Hachette

LECTURES  RECOMANADES
Collections      
Textes en français facile (Hachette)
Easy readers (Itaca)
Version originale, lire le français (CLE International)                         
Policiers (Hachette)
Lectures (Hachette)
Le chat noir (Vicens Vives)
Lire et découvrir (longman)
Evasions (Santillana)
Plaisir de lire Série verte (Stanley-Eli)
Lectures EliAudiolib
Enllaços recomanats

Moodle

Moodle EOI Salou

Genèrics

https://www.lepointdufle.net/

Diccionaris: 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol

https://fr.pons.com/traduction/espagnol-fran%C3%A7ais

http://www.lexilogos.com/espagnol_langue_dictionnaires.htm

http://www.granddictionnaire.com/

Exercicis

http://cyberprofesseur.net/

http://ww31.polarfle.com/indexbis.htm

http://cr.middlebury.edu/public/french/Lexique//

http://www.didieraccord.com/

http://www.didierlatitudes.com/

Fonètica

http://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/phonetique-en-francais.html

http://flenet.unileon.es/courstourdumonde/phonActivites.html

http://flenet.unileon.es/phon/cahier/

Lectura

http://www.cafe.edu/cle/(còmic, poemes, textos curts, clàssics, juvenil)

http://flenet.unileon.es/docauteurs.html (Literatura francesa per veure i escoltar)

http://www.litteratureaudio.com/ (audiollibres per llegir, escoltar i descarregar)

https://espace-livres-creation.be/editeur/autrement-dit/ (audiollibres)

Ortografia

http://www.atoutecrire.com/article-les-sites-gratuits-pour-vous-aider-a-corriger-vos-ecrits-108559930.html

Mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió)

https://www.liensutiles.org/journfrance.htm

http://www.liensutiles.org/presse.htm

Diaris i revistes

http://www.20minutes.fr/

https://charliehebdo.fr/

http://www.francesoir.fr/

http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/

https://www.lecanardenchaine.fr/

https://www.lequipe.fr/

http://www.lefigaro.fr/

http://www.lemonde.fr/

http://www.lesoir.be/

http://www.liberation.fr/

http://www.monde-diplomatique.fr/

http://www.parismatch.com/

https://tempsreel.nouvelobs.com/

Ràdio i televisió

http://www.liensutiles.org/progtv.htm (programmes du jour toutes les chaînes francophones)

https://www.arte.tv/fr/

http://www.tv5monde.com/programmes/fr/programmes-tv5monde-france-belgique-suisse/

http://www.ecouterradioenligne.com/ (émissions radio en ligne)

http://www.radiofrance.fr/