schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1

19A

Dilluns, dimecres i divendres alterns de 19 a 21

Multimèdia

A1

17B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 17 a 19

Multimèdia

A2

19B

Dimarts, dijous i divendres alterns de 19 a 21

Multimèdia

B1

17A

Dilluns, dimecres  i divendres alterns de 17 a 19 Multimèdia

 

 

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari és el següent: Per determinar