schedule

NIVELL

GRUP

HORARI

AULA

A1.a flexibilitzat anual

 15A Dimecres i divendres alterns de 15 a 17 Multimèdia
A1.b flexibilitzat anual  15B Dijous i divendres alterns de 15 a 17

Multimèdia 

A2.a flexibilitzat anual

 15B Dimarts i divendres alterns de 15 a 17

Multimèdia

A2.b flexibilitzat anual  15A Dilluns i divendres alterns de 15 a 17

Multimèdia

 

TUTORIES LECTIVES

Durant el curs es durà a terme un sistema de tutories personalitzades amb cada alumne per tal d'ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge en qüestions com per exemple localitzar dificultats, proposant activitats de reforç, etc.

L'horari és el següent: Per determinar